Tänapäeval teatakse asbesti kui üht hullemat vähkisoodustavat ainet. Euroopas sureb asbetist tingitud tervisekahjustusse aastas ligikaudu 10 000 inimest.

Asbest põhjustab kõige rohkem kopsukoe tihenemist (sidekoestumist), mis viib kopsu selle osa hingamisfunktsioonist välja. Järgnevad asbestoos, kopsuvähk ja mesotelioom ehk kopsukelme vähk. Lisaks kopsukahjustustele võib asbest tekitada kasvajaid ka mujal organismis (kõri-, mao-, peen- või jämesoolevähk).

Euroopa Komisjon keelustas 1999. aastal peaaegu kõik praegu veel kasutusel olevad asbesti liigid. Valge asbest on juba keelatud 14 tootes, kuid nüüd on vastu võetud otsus, täiendada direktiivi ning lisada sinna valge asbesti kasutamise keelustamine. See keeld jõustus 01.01.2005. aastal.

  asbrem@asbrem.ee